Tag: film

  • Màu Film Trên Ảnh Món Ăn

    Màu Film Trên Ảnh Món Ăn

    Các bạn chơi ảnh trên IG hẳn ít nhiều yêu mến màu film. Màu film gốc hay fake tùy bạn nhưng dùng sao cho ngầu? Hôm nay mình thử nghịch xem sao. Về mặt kĩ thuật, chụp film (có thể) hơn chụp digital ở các điểm sau mà đến giờ anh em vẫn mê và…