Cookbook

 

Người đầu bếp cũng như nghệ sĩ với sân khấu là căn bếp.

Sách nấu ăn Cookbook sinh ra để tìm cảm hứng cho chính bạn có thể trở thành “bếp trưởng” ở bất cứ đâu. Thêm một chút gia vị tình yêu và một chút phá cách, chính bạn sẽ thay đổi cả không khí gia đình.

Tìm đọc các tựa sách chụp bởi Anh Yu:

THUẬN TỰ NHIÊN (Tác giả Long Châu)

HƯƠNG BẾP NHÀ (Tác giả Hiền Minh)

THƠM THẢO XÔI CHÈ (Tác giả Hiền Minh)

THANH TỊNH MÂM CỖ VIỆT (Tác giả Hồ Đắc Thiếu Anh)

COOKBOX 2 (2020): Khoa Học Và Nghệ Thuật Nấu Ăn Tự Nhiên (Bếp Thực Dưỡng)


Nếu không xem được hình, vui lòng nhấn vào đây