Tag: chụp ảnh thức uống

  • Bí Quyết Chụp Ly Nước Uống Đá

    Bí Quyết Chụp Ly Nước Uống Đá

    Ly nước ko chạy nhưng nó đang biến đổi không ngừng. Từng giây trôi qua năng lượng từ môi trường tác động khiến các phân tử nước nhúc nhích, chuyển từ dạng rắn sang lỏng. Sự phân tầng bắt đầu xuất hiện, bàn bắt đầu ướt, bọt bắt đầu sụp. .. Mồ hôi ly chảy…